תוכניות הכשרה וקישורים / אתרים שונים

Website of Marcia Karp http://www.marciakarp.org/ Website of Tian Dayton http://www.tiandayton.com/ מאמרים וסרטונים: Psychotherapy.net http://www.psychotherapy.net/ British Association of Dramatherapis http://badth.org.uk/ North American Drama Therapy Association http://www.nadt.org/ Moreno Museum http://www.moreno-museum.at/ אתר הבית של אדם בלטנר Adam Blatner http://www.blatner.com/adam/ נתן קלרמן Natan Peter Felix Kellermann http://peterfelix.weebly.com/ International Association for Group Psychotherapy and Group Process http://www.iagp.com/ עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי http://www.isragrouptherapy.org.il/ האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית http://www.iapp.org.il/ האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה http://www.israpsych.org/ האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי http://www.mishpaha.org.il/ האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי http://www.itacbt.co.il/ החברה היונגיאנית הישראלית החדשה http://www.israjung.co.il/ British Psychodrama Association http://www.psychodrama.org.uk/ American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama http://asgpp.org/ מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית http://www.iiga.org.il/ האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת http://www.fps.org.il/ FEPTO http://www.fepto.com/