הרשמה לאיגוד

סוגי חברות באיגוד

בהתאם לתקנון האיגוד, הרשמה לאיגוד אפשרית בהתאם לאחד משלושת השיוכים הבאים:

 

מעמד חבר מן המניין: בעלי תואר ראשון בוגרי תוכניות להכשרה בפסיכודרמה המוכרות על ידי האיגוד. המעמד מקנה הנחות באירועי האיגוד ואפשרות לפרסם חינם סדנאות ופעילויות בהנחייתם באתר ובמייל. חברים רשומים הם בעלי זכות לבחור ולהבחר באספה כללית בהתאם לתקנון. חבר מן המניין מתחייב לקבל על עצמו את הקוד האתי של האיגוד הישראלי לפסיכודרמה. 

 

מעמד עמית: מתעניינים בתחום הפסיכודרמה, או מי שאינם עונים על דרישות מעמד חבר מן המניין  באיגוד. מעמד עמית מקנה הנחות באירועי האיגוד. המעמד אינו מקנה זכות לבחור ולהיבחר באספות החברים.    

 

מעמד סטודנט: סטודנטים הלומדים בפועל בתוכניות הכשרה בפסיכודרמה, המוכרות על ידי האיגוד, יכולים להירשם במחיר מופחת  ולזכות  בהנחות משמעותיות לחלק מאירועי האיגוד. המעמד הוא עד קבלת תעודת גמר בתוכנית ההכשרה. מעמד סטודנט אינו מקנה זכות לבחור ולהיבחר באספות החברים וזכות לפרסם הודעות מקצועיות. הרשום במעמד סטודנט מתחייב לקבל על עצמו את הקוד האתי של האיגוד הישראלי לפסיכודרמה. 

 

שימו לב: אם וכאשר יוסדר הטיפול בפסיכודרמה בחוק, החברות ב-איגוד תהיה כפופה להוראותיו. לא יתאפשר מעמד "חבר מן המניין" לאדם שאינו רשאי לשאת בדין את תואר המקצוע "מטפל בפסיכודרמה". 

 

 

דמי חברות- תשלום מאובטח   ONLINE  

  לתשלום דמי חברות  באמצעות כרטיס אשראי בדף מאובטח, לחץ על "לתשלום" 

 (לא מקבלים דיינרס. יש להזין קוד CVV = שלוש ספרות ימניות בגב הכרטיס)

 

סטודנט:   100 ₪ - לתשלום  (כולל כניסה ללא תשלום לערבי העיון)

עמית  וחבר מן המניין:    200 ₪ - לתשלום   (כולל כניסה ללא תשלום לערבי העיון)

חברות משותפת עם יה"ת (לחברים מן המניין בלבד):  150  - לתשלום  (כולל כניסה ללא תשלום לערבי העיון)

להרשמה משותפת עם יה"ת: יש לשלם 150 ₪ נוספים באתר יה"ת ולשלוח למזכירות האיגוד את אישור התשלום במייל. 

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הגשה ואישור של מסמכים נדרשים.

לברורים ושאלות:  psychodrama.il@gmail.com