חדשות / הנהלה חדשה 2017

הנהלה חדשה 2017 מתאריך 25/04/2017

25.4.2017 נבחרה ההנהלה הבאה: מאיה מאיר בן יהודה, סיגל נוסבאום פלינט, יהודית ינאי צדרבאום, ליאורה יהושע, עמי צביאלי, שרוליק גרופר, ד"ר דני יניב, שירן פינס כהן גזברית: פירי לוי

25.4.2017  נבחרה ההנהלה הבאה:

מאיה מאיר בן יהודה, סיגל נוסבאום פלינט, יהודית ינאי צדרבאום, ליאורה יהושע, עמי צביאלי, שרוליק גרופר, ד"ר דני יניב, שירן פינס כהן 

גזברית: פירי  לוי