האיגוד / סייעת מנהלית

סייעת מנהלית:  גב' עדי פדר

מטפלת בפסיכודרמה בעלת MA, סמינר הקיבוצים.

psychodrama.il@gmail.com