האיגוד / מי אנחנו

האיגוד הישראלי לפסיכודרמה נוסד בשנת 1990 כדי להוות מסגרת מקצועית מאחדת  לכל העוסקים בפסיכודרמה בארץ, בה יוכלו להיפגש פסיכודרמטיסטים וליצור קשר באמצעות השפה, התפיסה והחשיבה הפסיכודרמטיסטית.

האיגוד נוסד על ידי חלוצי הפסיכודרמה בישראל:  ד"ר אליאב נהרין, ד"ר  עיניה ארצי, מר יעקב נאור, וד"ר נתן פליקס קלרמן. חלוצי הפסיכודרמה בנו והקימו  את היסודות להתפתחות הפסיכודרמה כפרופסיה בארץ.  דור זה בנה את התשתית לתהליכי ההכשרה בפסיכודרמה ולתהליכי הענקת תעודות מעמד של מדריך בפסיכודרמה.

בשנת  1995, האיגוד ישראלי לפסיכודרמה התקבל כחבר ב- פפטו    .FEPTO לקראת סוף שנות ה-90, האיגוד חבר לארגון י.ה.ת. וכחלק מהתקשרות זו נציגי האיגוד השתלבו בהנהלת י.ה.ת. כנציגי הפסיכודרמה.

האיגוד הוא עמותה ללא כוונת רווח הרשומה ברשם העמותות של מדינת ישראל (מספר: 580118826) וכל הפעילים  בעמותה עושים עבודתם בהתנדבות. על פי תקנות רשם העמותות בישראל,  האיגוד מקיים אסיפה כללית  בה מוצג המאזן הכספי של האיגוד, מתקיימות הצבעות על החלטות שונות וכן הצבעות על מילוי תפקידים בהנהלת האיגוד. הרכב הנהלת האיגוד כולל את בעלי התפקידים הבאים: יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר, גזבר, יו'ר ועדת רישום, יו'ר ועדת אתיקה, יו'ר ועדת קידום החקיקה, יו'ר ועדת קשרי חוץ, יו'ר ועדת אתר יו'ר ועדת ביקורת. לאיגוד יש לווי משפטי של עורך דין וכל הנושאים התקציב מפוקח על ידי רואה חשבון. הנהלת האיגוד פועלת על פי תקנוני  האיגוד כפי שהתקבלו בהצבעות באסיפות הכלליות .

 

מטרות האיגוד

  • קידום ופיתוח  מקצוע הפסיכודרמה בארץ תוך שמירה על סטנדרטים אתיים-מקצועיים
  • שימוש מסגרת מאחדת לכל העוסקים בפסיכודרמה בארץ ולכל המתעניינים בתחום
  • קידום התודעה הציבורית  בנושא הפסיכודרמה
  • חיזוק מעמדה  המקצועי של הפסיכודרמה  מול מערכות ציבוריות וממלכתיות בישראל
  • רישום ושיוך מקצועי של חברי האיגוד וקביעת קריטריונים להסמכת מדריכים בפסיכודרמה
  • שיתוף פעולה עם הקהילייה המדעית והאקדמית בארץ
  • קידום הרמה המקצועית של העוסקים בפסיכודרמה באמצעות קיום הרצאות , ימי עיון, קורסים, כנסים ארציים ואזוריים
  • יצירת קשר עם ארגונים בינלאומיים בתחום הפסיכודרמה

 

פיתוח מקצועי

כדי לקדם את החזון ומטרות האיגוד,  נערך פעם בשנה כנס ארצי גדול אלו מוזמנים מדי פעם אורחים מחו'ל.  בעבר הוזמנו  פרופ' דויד קיפר ז'ל מארה"ב,  דר' מלינדה מאייר מנורווגיה, וגב' לייז וויט מקנדה

נוסף לכנס, נערכים מפגשי לימוד וימי עיון במהלך כל שנה, שאותם מנחים בכירי הפסיכודרמה בישראל ופסיכודרמטיסטים ותקים, וכן פסיכודרמטיסטים המתמחים באוכלוסיות שונותהאיגוד יוזם ונמצא בקשר עם ארגונים מקצועיים מחוץ לארץ.

 

כנסים בינלאומיים שהתקיימו בישראל

1996: האיגוד אירח  את הכנס הבינלאומי לפסיכודרמה.

2000: האיגוד  אירח את כנס IAGP (אגוד בינלאומי לטיפול קבוצתי, מיסודו של י. ל. מורנו).

2011: האיגוד אירח את הכנס השנתי של FEPTO (ארגון ארגוני הכשרה לפסיכודרמה באירופה(.

בכנסים אלו השתתפו זרקה מורנו, מרשה קרפ ובכירי הפסיכודרמה באירופה ובעולם.